Jak vrátit zboží do 14 dnů?

Vybrali jste si vysněného kámoše nebo kámošku na hrátky, ale nakonec to nebylo úplně podle vašich představ? Nebo jste si špatně vybrali velikost? Dilda ani jiné pomůcky zabalené v ochranném obalu nevybalujte. Nemůžeme si takové věci vzít zpátky. Pokud tedy zboží nevybalíte napište nám na email nebo do chatu, pošleme vám zpětný kód pro Zásilkovnu, po jeho nahlášení vám na pobočce sami vytisknou štítek. Až nám bude zboží doručeno zpět zkontrolujeme ho a peníze pošleme zase my vám. Využít můžete i formulář níže.

 

Formulář pro odstoupení od Smlouvy

Adresát:              

Jaroslav Lejsek

IČ 71511733

K Drkolnovu 646, Příbram 261 01

Email: info@t4ap.cz

Telefon: +420 777592519

 

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

 

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu T4AP.cz společnosti Jaroslav Lejsek („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky.

Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

 

Datum:                                                                                          Podpis:

 

Ke stažení zdeFormularRroOdstoupeniOdSmlouvy